Onderzoek, sport en bewegen

Wij zijn Stichting Get Connnect

Wat is Stichting Get Connect

Brein problemen treft jaarlijks miljoenen mensen over de hele wereld. Er is nog niet voldoende bekend over de brein. Met Stichting Get Connect ondersteunen we de volgende onderdelen die met het brein onder andre te maken hebben.

Education

Kennis is de sleutel om beter te begrijpen hoe de hersenen werken, maar ook hoe we klachten kunnen behandelen.
Door bewustwording en bewustwording zijn we in staat om mensen die bepaalde symptomen ervaren een betere diagnose te geven, een betere behandeling aan te bieden en effectief te laten herstellen.
Het stelt ons in staat meer kennis op te doen over de werking van de hersenen en beter om het direct te gebruiken of te laten gebruiken om het leven van mensen met deze specifieke klachten te verbeteren.

Research

Preventie is de sleutel in de strijd tegen breinproblemen. Met onderzoek wil Stichting Get connect helpen met betere behandelingen en meer kennis.

Events en social activities

Jaarlijks organiseren we verschillende runs of activiteiten gericht op gezondheid en beweging.
Sport en beweging heeft een positief effect op brein gezondheid.