DONATE

Elke bijdrage, klein of groot, is welkom

Meer informatie of de stichting steunen om de doelen te bereiken?

Wij bieden verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

Voor meer informatie mail naar info@stichtinggetconnect.nl of doneer op
NL20RABO0326188967 Stichting Get Connect