OVER ONS

Meer informatie over Stichting Get Connect Foundation

Onze mission

Met de Get Connect Foundation willen we:

Betrokkenheid

Stimuleer sport en bewegen bij jongeren en volwassenen

Maatschappelijke betekenis en sport en beweging

Stichting Get Connect organiseert verschillende leuke loopjes om mensen in beweging te krijgen maar ook om te verbinden.

Onderwijs, onderzoek

Onderwijs
Kennis is de sleutel om beter te begrijpen hoe de hersenen werken, maar ook hoe we klachten kunnen behandelen.

Awearness:

Door bewustwording en bewustwording zijn we in staat om mensen die bepaalde symptomen ervaren een betere diagnose te geven, een betere behandeling aan te bieden en effectief te laten herstellen. Het stelt ons in staat om meer kennis op te doen over de werking van de hersenen en deze direct te kunnen gebruiken of te laten gebruiken om het leven van mensen met deze specifieke klachten te verbeteren.
Met onderzoek denken we te kunnen helpen bij een beter begrip van brein problemen.

Onze geschiedenis